Vad är vakumgjutning

Med vakumgjutning kan vi tillverka plast artiklar som uppfyller de högsta kraven på ytstrukturer och färg. Oft aanvänds tekniken för prototyp- och förserier till formsprutade detaljer, men tekniken kan med fördel även användas för att tillverka kort serier av plast artiklar. Vakumgjutning omfattar en mångfald av råmaterial med olika mekaniska egenskaper. Genomfärgning och strukturer är inga problem.

Teknisk beskrivning

Normal genomlopp 3-4 detaljer per verktyg per arbetsdag, första detaljer ca 7 dagar från order
Normal tolerans ±0.2mm – ±0.2% + 0,005 mm/mm
Godstjocklek Godstjocklek >0.5 mm. Vi rekommenderar >1mm
Max storlek Vår största vakumkammare är 900 x 900 x 750 mm
Normal volym Typiskt 20-25 gjutningar per form
Ytstrukturer Vi kan efterlikna de flesta VDI standard

Material

Vi erbjuder ett antal material som efterliknar ABS, gummi, PP och PC . I vakumgjutning används härdplaster och materialens egenskaper kan utläsas från våra datablad. De flesta material kan genomfärgas (NCS eller RAL färgkarta) och vi erbjuder även transparenta material.  Vårt finnish team skapar de efterfrågade ytstrukturerna och montering samt dekaler eller tryck, är inga problem.