Ajatec RIM gjutning (Reaction Injection Molding) använder en härdande polymer och silikonformar för att tillverka plastdetaljer som efterliknar formsprutat gods. I processen trycks flytande polymerer (polyol och isocyanat) via industriella pumpar med lågt tryck in i en silikon- eller hybridform. Eftersom vi använder oss av lågtrycks RIM kan vi utnyttja silikonformar vilket ger en utomordentlig prisbild för projektet och ändå högklassiska komponenter.

Typiska användningsområden är lågvolymproduktion av tekniska plastkomponenter. Komponenter tillverkade med RIM teknik, används i många olika industrier.

I jämförelse med 3-4 gjutcykler i vakumgjutning, erbjuder RIM en mycket kortare härdtid och därmed fler komponenter per dag. Formsprutning är naturligtvis en klart snabbare process än RIM, men detta kompenseras med en kosteffektivitet och flexibilitet av silikonformarna i RIM tekniken. Därtill erbjuder RIM en variation i storlek och geometrier som inte låter sig göras i formsprutning.