Vad är Rapid Casting?

Ajatec erbjuder lösningar vilka innefattar tillverkning av modell, nödvändiga formar och verktyg samt tillverkningen av plast och metall komponenter enligt kundens 3D CAD underlag. Därtill putsar och lackerar vi komponentersamt monterar och lägger dekaler och tryck. Komponenter vi levererar används ofta  till veifiering av ideér, funktionella tester, som komponenter i små serier samt för mässor och utställningar.

Vakumgjutning är en teknik där en master modell används för att ”kopiera” så många komponenter som behövs. Vi använder oftast en 3D printad master och silikonformar för att tillverka plastkomponenter av alternativ härdplast.

Precisonsgjutning är en industriell process som baserar sig på den traditionella gipsgjutnings tekniken. Ajatec har kombinerat senaste 3D print teknologi med traditionell gjut teknik och utvecklat en konkurrenskraftig process för att ta fram prototypserier och enstaka gjutgods i lätta metaller. Vi använder olika aluminium och zink legeringar.

Fördelar med vakumgjutning

  • Ekonomisk metod att tillverka 5-50 komponenter
  • Leveranstider mellan 1-3 veckor
  • Flertalet olika material med olika egenskaper
  • Exakta, måttriktiga komponenter vilka kan genomfärgas och tillverkas med önskad ytstruktur.
  • Men en silikonform kan vi tillverka 20 gjutningar eller fler

Med vakumgjutning kan vi framställa komponenter med en kvalitet som jämförs med formsprutning. Metoden passar synnerligen väl för funktionella tester och komponenter som tillverkas i ultrakorta serier.

Fördelar med precisionsgjutning

  • Ekonomisk metod att tillverka 1-7 komponenter
  • Leveranser inom 10-20 dagar från order
  • Flertalet legeringar av alumiini och zink på lager
  • Efterbearbetning, fräsning, slipning, lackering är möjligt att inkludera

Med precisiongjutning kan vi tillverka geometrier som inte är möjliga att tillverka med verktyg. Måttriktiga komponenter i slutgiltigt material, som kan tillverkas så att behovet av efterbearbetning minimeras.