Mikä on RIM-valu?

RIM pikavalupalvelu, hyödyntää kertamuovia ja silikonimuotteja joilla valmistetaan ruiskupuristettujen osien näköisiä kappaleita. Koska käytämme matalapaine RIM tekniikka, pystymme käytämään prosessissa silikonimuotteja mikä alentaa investoinnin tarvetta mutta osista tulee silti korkealaatuisia.

Tekninen kuvaus

Prosessissa kaksi nestemuodossa olevaa polymeeriä (polyoli and isosyanaatti) syötetään matalalla paineella, teaollisten pumppujen avulla, silikoni tai hybridi muottiin. Verrattuna vakumivalun 3-4 valun päivävauhtiin, RIM valussa tuotteet valmistuvat huomattavasti nopeammin. RIM valussa jaksoajat ovat pidemmät kuin ruiskupuristuksessa, mutta vastaavasti investoinnin säästö, muodon vapaus sekä tuotannon joustavuus korvaavat nämä puutteet. Puhumattakaan osien suuremmista kokoluokista ja jopa vastapäästöisten kappaleiden valmistuksesta, joita ei pysty toteuttamaan ruiskupuristamalla.

Tyypillisiä tuoteita ovat pienissä määrissä valmistettavat tekniset muoviosat joita käytetään usealla eri teollisuuden alalla.