Vår historia går tillbaka till 1970 talet då Elomatic Oy, idag en internationel konstruktionsbyrå, beslöt att grunda en prototyp enhet. De första uppdragen var att tillverka modeller av fartyg och deras maskinrum för skepsvarvet i Åbo. Fortfarande bygger Mayer Turku världens mest förnäma kryssningsfartyg i Åbo. Även om vi fortfarande gör modeller till dem så påbörjade vår dåvarande Vd Pentti Jäntti arbetet med att utveckla bolagets kunnande inom affärsområdet ”high-tech prototyping”.

Under 1980 talet, köpte Electrolux in sig i bolaget för att senare införliva bolaget i Electrolux Rapid Development. 80-talet gav bolaget möjligheten att växa och fokusera på processutveckling. Vi lärde oss fungera inom en internationell organisation och att jobba över landsgränser. Under denna tid konstruerade vi i 3D CAD med CATIA, då de flesta fortfarande använde papper och penna för att konstruera nya produkter.

Medan vi naturligtvis fortsatte att bygga prototyper, investerade vi i FoU och nya produktionsmetoder. Många av dessa teknologier använder vi fortfarande; Stereolitografi, vakumgjutning, precisionsgjutning och SLS. Många av dessa implementerades redan här. Vi jobbade aktivt tillsammans med Finland teknologifond (TEKES) och ledande svenska och finska bolag med deras första steg inom 3D printing. Samarbetet med EOS, DuPont och 3D Systems, startades upp under denna tid.

Electrolux installerade sin första SLA maskin 1996. Det var med stor glädje vi levererade de första SLA modellerna. Glädjen var inte minst för att de kunde levereras intakta då materialet under denna tid inte var lika hållbart som nu. Vår personal inom metallurgin (som senare såldes till EOS) utvecklade under denna tid de första versionerna av det metalpulver som idag används inom DMLS teknologin.

I och med det nya årtusendet tog även vi ett stort steg framåt. Emedan 3D utskrifter blev en normal del av produkutvecklingen och konstruktionsprocessen, slog vi ihop oss med Alphaform, ett tyskt teknologibolag, för att utveckla lösningar inom Rapid Tooling teknologin. Med fortsatt fokus på 3D print, inkluderade vi DMLS och formsprutning i konceptet. Verksamheten i Finland fokuserades på 3D utskrifter av plast medan CNC bearbetning och formsprutning koncentrerades till verksamheterna i Tyskland.

År 2015 köpte Proto Labs valda delar av Alphaform Gruppen och även de nordiska bolagen Alphaform RPI Oy och Alphaform AB. Tillsammans med Proto Labs fördjupade vi vårt kunnande inom 5G, IoT och molntjänster, d.v.s. Industri 4.0., det framtida sättet att industriellt tillverka komponenter.

Det är med dessa 30 år av erfarenhet inom produktutvecklingstjänster som ger mig stor tillit till vår personal och deras förutsättningar att lösa våra kunders tekniska utmaningar inte bara nu utan även i framtiden.

Jag ser fram emot att jobba med er!

Dan Björklöf
Vd