Lasersintring (SLS) är en av våra tre teknologier för additiv tillverkning. Vid lasersintring används en laser, som skriver på en yta av plast pulver. I de punkter lasern träffar, smälter pulvret och blir till kompakt plast. Efter att lagret skrivits färdigt, breds ett nytt lager pulver ut och processen körs om igen. Detta upprepas lager för lager tills hela komponenten är utskriven. SLS-tekniken använder ett polyamid baserat pulver som råmaterial vilket betyder bättre mekaniska egenskaper än vid stereolitografi. På grund av pulver strukturen, blir dock ytan ojämn och de riktigt små detaljerna återges inte. SLS erbjuder ett stort utrymme för tillverkningen och det är möjligt att tillverka komplicerade geometrier och tåliga prototyper.

Konstruktionsguide

Storlek

Med våra additiva processer kan vi tillverka mycket små, komplicerade detaljer men också större komponenter med exakta strukturer. Max storlek för lasersintrade komponenter är 700 x 380 x 580 mm.

Noggrannhet

Vi erbjuder SLS komponenter i en kvalitetsnivå. I de flesta materialen är lagertjockleken 0,10-0,15 mm och de minsta detaljerna som kopieras i komponenten är 0,76 mm.

Toleranser

Typiska toleranser för välkonstruerade komponenter är ±0,25mm eller ±0,0015mm/mm, vilken som är större

Material

Vi erbjuder flertalet olika materialalternativ i våra tre additiva tillverkningsteknologier. Materialen uppdateras kontinuerligt enligt kundbehovet. Våra material erbjuder olika egenskaper: noggrannhet, färg, styvhet, slaghållfasthet, temperaturtålighet och täthet. Våra två SLS material erbjuds med olika styvhet och flexibilitet.

Ytstrukturer

SLS-detaljerna blästras för en snarlik struktur mellan komponenterna.

Maskinpark

För lasersintring använder vi EOS P1xx-, P3xx- och P7xx-maskiner.