Lasersintring av metall (DMLS) är en av våra fyra teknologier för additiv tillverkning. Vid lasersintring av metall används en laser, som skriver på en yta av metall pulver. I de punkter lasern träffar, smälter pulvret och blir till kompakt metall. Efter att lagret skrivits färdigt, breds ett nytt lager med metallpulver ut och processen körs igen. Detta upprepas lager för lager tills metallkomponenten är helt utskriven.

Vid lasersintring av metall kan vi använda ett flertal olika metallegeringar och de funktionella prototyperna kan tillverkas av samma material som de slutliga komponenterna. Då 3D-utskrivna komponenter tillverkas lager för lager, är det möjligt att konstruera interna konstruktioner i komponenterna, vilka inte skulle vara möjliga med traditionella gjut- eller bearbetningsprocesser. Med lasersintring av metall producerar komponenter lätt och snabbt.

Konstruktionsinstruktioner

Storlek

Med våra additiva processer kan vi tillverka mycket små, komplicerade detaljer men också större komponenter med exakta strukturer. Maximi storlek för lasersintrade metall komponenter är:

  • 250 mm x 250 mm x 325 mm.

Noggrannhet

Vi erbjuder lasersintrade metallkomponenter tillverkade med 0.03mm lagertjocklek. De minsta detaljer som kan tillverkas är i storlek 0.38 mm i de flesta materialen.

Toleranser

Typiska toleranser för väl konstruerade komponenter är ±0.1mm eller ±0.1%.

Material

Vi erbjuder ett flertal materialalternativ. Vårt materialutbud uppdateras kontinuerligt för att möta våra kunders behov. Vid lasersintring av metall, erbjuder vi tre olika material:

  • Aluminium
  • Maraging-stål
  • Titan

Ytfinish

Eftersom sintring utnyttjar ett metall pulver, kommer komponenternas struktur att vara litet ojämn. Den förväntade ytstrukturen är i storlek 200-400 µin Ra, beroende på material. Vi kan även efterbehandla komponenterna för en bättre ytfinish.

Mera alternativ

Förutom våra standardnivå, erbjuder vi även andra behandlingstjänster, såsom manuell putsning och ytbehandling. För högre kvalitetskrav, kan vi erbjuda extra bearbetning, såsom borrning, fräsning och gravering.

Maskinpark

Vår partner Proto Labs använder många olika maskiner för additiv tillverkning. För lasersintring av metall använder vi EOS och 3D Systems teknik. Bägge erbjuder stor tillverkningsvolym och kan använda material som titan och aluminium.