Vi utnyttjar de ledande 3D-teknikerna: stereolitografi (SL), lasersintring (SLS) och direkt lasersintring i metal (DMLS). Behöver du mock-up modeller, små och noggranna detaljer eller modeller för mässan eller kundpresentationen?

Våra 3D-utskrifter i kombination med finnish arbete från vårt lackeringsteam, erbjuder en utmärkt helhetslösning när Du behöver ta fram högkvalitativa prototyper snabbt och effektivt.